Politica de utilizare a datelor personale

Vă informăm despre politica RAIFFY de utilizare a datelor cu caracter personal, pentru a vă ajuta să înțelegeți modul în care în calitate de operator sau persoană autorizată, prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul nr. 2017-2017. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și legea derivată în acest sens pe care acestea le folosesc în activitățile lor curente și viitoare, pentru a-și desfășura scopul de activitate.

Vă rugăm să rețineți că în calitate de operator este responsabilitatea noastră să decidem cum stocăm și procesăm datele cu caracter personal, iar în conformitate cu legile privind protecția datelor, suntem obligați să comunicăm politica noastră de confidențialitate.

Site-ul prelucrează datele personale furnizate și/sau solicitate pentru a ajuta clienții să acceseze produsele și serviciile de credit oferite de instituțiile de credit și instituțiile financiare, inclusiv verificarea instituției de credit cu care lucrează furnizează documentele necesare pentru evaluarea solvabilității, eligibilitatii unui client.

Vă rugăm să rețineți că:

  • datele personale sunt informații care identifică o persoană fizică sau o fac cel puțin identificabilă
  • prelucrarea datelor cu caracter personal, reprezentând orice operațiuni asupra datelor cu caracter personal, precum colectarea, vizualizarea, înregistrarea, organizarea, structura, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea, ștergerea sau distrugerea. Site-ul respectă confidențialitatea datelor.

Noi respectăm intimitatea vizitatorilor site-ului, precum si a celor ale caror date sunt prelucrate de site și protejăm informațiile referitoare la persoane identificabile („date” personale”) furnizate în legatură cu site-ul.

Când vizitați și navigați pe site sau când comunicați cu noi, stocăm doar informațiile pe care ni le furnizați.

Pentru fiecare vizită pe site colectăm automat următoarele informații:

  • Informații tehnice: tipul și versiunea browserului, tipul și versiunea plug-in-ului browserului, sistemul de operare și platforma
  • informații despre vizita dumneavoastră din cookie-uri și nu numai, prin și de pe site-ul nostru (în special data și ora, paginile pe care le-ați consultat, timpii de răspuns ai paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini, numărul de clicuri)

Site-ul folosește cookie-uri, dar aveți dreptul să refuzați cookie-urile dacă doriți. Pentru a face acest lucru, va trebui să ajustați setările browserului. Pentru informații detaliate despre tipurile de cookie-uri pe care le folosim și scopurile pentru care le folosim, precum și despre utilizarea cookie-urilor de la terți și informații despre  blocarea sau refuzul cookie-urilor, consultați Politica de confidențialitate privată (condiţiile de utilizare a cookie-urilor).

Site-ul poate include link-uri către alte site-uri web asupra cărora noi nu avem control. Nu suntem responsabili pentru politicile de confidențialitate sau pentru gestionarea datelor cu caracter personal de către alte site-uri web. Dacă accesați aceste site-uri web prin intermediul site-ului nostru web, vă rugăm să examinați politicile de confidențialitate ale acelor site-uri web pentru a înțelege cum colectează, folosesc și dezvăluie informațiile dvs.

Informațiile pe care le procesăm

Datele personale pe care le-ați furnizat (nume, prenume, adresa de e-mail, locație, număr de telefon) pot sta la baza unor studii efectuate de noi, în special asupra comportamentului general al celor care au vizitat pagina (număr de vizite, timpul mediu în urmă, paginile vizitate, precum și alte statistici generale legate de vizitatori), dar mai ales să vă contacteze pentru a stabili o relație de cooperare.

În cazul în care persoanele relevante refuză să furnizeze anumite tipuri de date cu caracter personal sau își exercită drepturile de ștergere, restricționare în condițiile prevăzute de lege, este posibil ca noi să nu putem face acest lucru.

Scopurile de prelucrare descrise în prezentul document.
Temeiurile prelucrării

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi pe următoarele baze legale:

  • pentru a îndeplini obligațiile legale și contractuale sau pentru a-și exercita interesele legitime ale site-ului  în contextul realizării obiectivelor sale operaționale.

Consimțământul persoanei vizate poate fi retras în orice moment, fără a afecta legitimitatea prelucrării efectuate anterior retragerii.

Site-ul tratează datele cu caracter personal ale următoarelor persoane fizice: angajați, potențiali angajați, intermediari, clienți și potențiali clienți persoane fizice, membri de familie ai clienților, reprezentanți legali ai clienților, persoane fizice beneficiare ale clienților, persoane fizice implicate în activitatea entităților juridice partenere ale site-ului. persoane fizice, persoane fizice autorizate de către client, persoane fizice prestatoare de servicii, persoane fizice fideiusoare terțe persoane fizice, evaluatori externi ai activelor deținute de persoane fizice proprietare și/sau reprezentanți legali ai persoanelor juridice proprietare, brokeri de asigurare.

Modul în care site-ul utilizează și comunică datele cu caracter personal pe care le prelucrează:

Datele cu caracter personal pe care le colectăm vor fi prelucrate în următoarele scopuri: (i) executarea contractului pe care l-ați încheiat cu noi și a raportului juridic stabilit între noi și dumneavoastră; (ii) prevenirea fraudei; (iii) serviciile furnizate de noi și serviciile/produsele de credit oferite de instituțiile de credit; (iv) contactarea de către brokerii nostri pentru a vă oferi informații suplimentare cu privire la serviciile/produsele de credit; (v) în scopuri de marketing direct, prin crearea de profiluri, prin intermedierea/promovarea produselor și serviciilor cele mai potrivite pentru nevoile dvs. de publicitate; (v) în scopuri de marketing simplificat, prin efectuarea de cercetări privind activitățile site-ului și ale partenerilor contractuali terți; (vi) evaluarea eligibilității clienților și potențialilor clienți ai instituțiilor de credit în legătură cu furnizarea de produse și servicii bancare standard sau personalizate de către instituțiile de credit; (vii) interogarea informațiilor introduse de către participanții la sistemul birourilor de credit în bazele de date ale birourilor de credit în numele clienților/potențialilor clienți; (viii) stocarea și arhivarea documentelor contractuale și/sau a altor documente care conțin date cu caracter personal; (ix) audituri interne/externe; (x) în cauze judiciare confirmarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sale și furnizarea de dovezi în acest sens.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor prelucrării, noi putem dezvălui anumite tipuri de date cu caracter personal următoarelor tipuri de destinatari: persoanele vizate și/sau reprezentanții legali ai acestora, agenții noștri, furnizorii de servicii, afiliații noștri, autorități judiciare sau alte autorități publice, instituții de credit, agenții de raportare a creditelor, societăți de asigurare și reasigurare, agenți imobiliari, evaluatori, alți parteneri contractuali și/sau agenți autorizați.

Transferul de date cu caracter personal

Pentru a atinge scopurile de mai sus, noi putem transfera unele sau toate categoriile de date cu caracter personal către țări din afara României și din cadrul UE. În cazul în care datele sunt transferate în țări terțe, noi vom transfera datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale, pe baza clauzelor contractuale standard adoptate la nivelul Comisiei Europene, pentru a se asigura că sunt menținute standardele de securitate aplicabile. În măsura în care este necesar, noi vom solicita, de asemenea, consimțământul dumneavoastră pentru transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către o țară terță, în condițiile prevăzute de lege.

Durata prelucrării datelor

În vederea realizării obiectivelor de prelucrare menționate mai sus, noi prelucrăm datele cu caracter personal pe durata derulării relației contractuale și după încetarea contractului, pentru a respecta obligațiile legale aplicabile în acest domeniu, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, prevederile legale privind arhivarea.

Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi, în condițiile prevăzute de legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul de a restricționa prelucrarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție dreptul de opoziție, dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat și dreptul de a apela la o autoritate națională de supraveghere sau la o instanță competentă în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în măsura în care acest lucru este considerat necesar.

Persoana vizată trebuie să trimită o scrisoare scrisă către noi prin email la adresa dpo@raiffy.ro), însoțită de o copie lizibilă a actului de identitate al semnatarului.

Este posibil să fie necesar să vă solicităm anumite informații pentru a vă verifica identitatea și pentru a vă asigura dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal (sau de a vă exercita oricare dintre celelalte drepturi). Aceasta este o măsură de securitate pentru a ne asigura că datele dvs. personale nu sunt dezvăluite cuiva care nu are dreptul să le primească. De asemenea, este posibil să vă contactăm pentru a vă solicita informații suplimentare cu privire la cererea dvs. pentru a accelera răspunsul nostru.

Ne străduim să răspundem la toate solicitările legitime în termen de 30 de zile calendaristice. În cazul în care cererea dvs. este deosebit de complexă sau dacă faceți mai multe solicitări, răspunsul nostru poate depăși această perioadă. În acest caz, vă vom notifica și vă vom ține la curent cu stadiul solicitării dumneavoastră.

De asemenea, puteți înceta să mai primiți mesaje de marketing în orice moment, urmând linkul de renunțare din orice mesaj de marketing care vă este trimis sau contactându-ne la marketing@raiffy.ro.

Modificări ale acestei politici de confidențialitate

În cazul în care Politica de utilizare a datelor cu caracter personal se modifică, noi vom publica o versiune actualizată a politicii pe această pagină. Vizitarea frecventă a acestui site vă va permite să fiți la curent cu activitățile de prelucrare întreprinse de noi.

Pentru informații suplimentare privind această Politică referitoare la (i) activitățile de prelucrare desfășurate de noi, (ii) orice drepturi care există în legătură cu prelucrarea datelor sau (iii) utilizarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresă de e-mail dpo@raiffy.ro